Cafe kết nối, giao lưu gắn kết chào đón bình thường mới Sài Gòn.Tấm lòng nghĩa tình của người Sài Gòn có sức mạnh kết nối không chỉ với tất cả mọi người cùng sống ở mảnh đất này. Sợi dây kết nối đó còn lan tỏa sâu hơn đến nhiều nơi khác để những người vốn xa lạ bỗng chốc xích lại gần nhau, cùng trao nhau sợi dây yêu thương.