SPRING INT PUTTY-NEW

SPRINGINTPUTTY-NEW

301,950 đ

Màu sắc : Trắng
Độ phủ lý thuyết, trong khoản: 1.0-1.3M2/kg/lớp
Dùng cho nội thất, dẻo, màng bột mịn, trét nhẹ tay