SPRING EXT PUTTY-NEW

SPRINGEXTPUTTY-NEW

364,650 đ

ĐẶC TÍNH
Màu sắc : Trắng
Dùng cho nội thất, dẻo, màng bột mịn, trét nhẹ tay