DỰ ÁN CĂN HỘ THƯỢNG LƯU THE EMERALD GOLF VIEW THUẬN AN- BD

TEGV2020LP

2,000,000,000 đ

» Chiều cao: 40 tầng, 2 Tháp
» Tổng diện tích: 8.627m2
» Số lượng căn: hơn 1000 căn
» Diện tích: từ 52m2 -115m2
» Đăng ký nhận giữ số thứ tự ưu tiên là 30 triệu đồng.