NẤM LINH CHI NON ĐÀ LẠT (LOẠI NGUYÊN TAI)

DTHT01

750,000 đ

Nấm Linh chi còn gọi là nấm trường thọ, Nấm Linh chi có chứa nhiều nguyên tố khoáng.