ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TƯƠI

DTHT05

300,000 đ

Đông trùng hạ thảo khô hay tươi luôn được xem là thần dược trong việc điều trị và hỗ trợ hồi phục sức khỏe.