Nổi bật

 KHO HÀNG TỔNG" MÔ HÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT"


Career:

   Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Vinagroups

   Giám đốc điều hành Vinagroups

   Tổng giám đốc/ PCT HĐQT VinaWares


Giới thiệu về Hệ Sinh Thái KINH TẾ CHIA SẺ:

 Mô hình kết nối doanh nghiệp, người tiêu dùng với nhau, có thể tận dụng nguồn lực lẫn nhau, được đánh giá là mô hình đem lại giá trị cao tác động không nhỏ đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, Việt Nam được xem là thị trường tiềm năng của lĩnh vực này. Mô hình được Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam bảo trợ và chỉ đạo thực hiện để giúp cộng động doanh nghiệp ứng dụng mô hình kinh tế tri thức để phát triển kinh tế Việt Nam. Báo điện tử của Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo bảo trợ thông tin.

Các nền tảng chia sẻ và hỗ trợ cho mô hình bao gồm:

» NỀN TÀNG CÔNG NGHỆ ĐỒNG BỘ DIGITAL PLATFORM

» NỀN TẢNG KHO HÀNG TỔNG PHI TẬP TRUNG

» NỀN TẢNG TƯ VẤN, CỐ VẤN, HUẤN LUYỆN, ĐÀO ĐẠO

» NỀN TẢNG TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

» NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHI TẬP TRUNG

» NỀN TẢNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM.  


  Founder of Khohangtong.vn - Mô hình Tiếp thị liên kết

  Founder of Vinabags- Mô hình Kho Hàng Tổng Giày Da

  Chủ tịch:    BNI HiTEK Chapter

  Admin:       BIZCO Goups

  Phó chủ tịch: Dynamic Chapter

  Đến từ Bến Tre .

Ông NGUYỄN TẤN VŨ - Tổng giám đốc CTY CP KHO HÀNG TỔNG VIỆT NAM VINAWARES 

 

Facebook