Nguyễn Tấn Vũ
Giới thiệu

Career:

   Giám đốc VinaTeks

   Giám đốc điều hành Vinagroups

   Tổng giám đốc/ PCT HĐQT VinaWares


  Founder of Khohangtong.vn - Mô hình Tiếp thị liên kết

  Thành Viên HĐQT Độc Lập: AZONE

  Chapter President: BNI HiTEK Chapter

  Chapter President: Dynamic Chapter

  Thành Viên HĐQT Vinagroups

  Đến từ Bến Tre .

Facebook